Skip to main content

 حمل و نقل:

✓ این شرکت دارای بیش از 50 کامیون مجهز به تانکر حمل قیر فله است، که بزرگترین مجموعه حمل و نقل زمینی قیر در ایران است. این مجموعه دارای قابلیت حمل قیر مذاب از همه پالایشگاه های ایران به تمام نقاط کشور، مرزهای زمینی و مقاصد خارج از کشور می باشد. این مجموعه دارای واحدهای تحویل قیر به مشتریان، تسهیل حمل و نقل، حفظ و مصرف قیر، بهینه سازی و توسعه ناوگان حمل و نقل قیر می باشد. سرعت تحویل و امنیت حمل مشخصه ناوگان حمل این شرکت می باشد.